Yandex.Metrica

emevi camii

Emevî Camii: Büyük Camii olarakta bilinen Şam şehrinin “eski şehir” olarak adlandırılan kısmında bulunur. Emevi Camii’si, ayrıca dünyanın en büyük ve en eski camilerinden birisidir. 634 yılında araplar tarafından yapılan camii, Hristiyan bir bazilikanın yerine yapılmıştır. Cami de hala kutsal emanetler bulunup muhafaza edilmektedir. Cami de emevilerin ikinci halifesi I. Yezid tarafından gösterilmek üzere saklanılan… Okumaya devam et emevi camii

Halep

halep

Halep: Suriye’nin ünlü şehridir. Bağlı olduğu bölgelerle nüfusu yaklaşık 4.400.000’i bulmaktadır. Halep kelimesinin anlamı, Arapça’da süt veren demektir. Türk edebiyatında da önemli bir yere sahip olan şehir, “İşte geldim gidiyorum şen olasın Halep şehri“, “Halep oradaysa arşın burada” gibi deyim ve güzel sözlerlede tanınmaktadır. Tarihi M.Ö 3000’li yıllara kadar uzanan ünlü Halep Kalesi’nde bazı Mezopotamya… Okumaya devam et Halep

Şam

Şam: Arapçada Dimeşk, Farsçada Demeshgeh olarak bilinen Suriye’nin başkentidir. Şam, tarih boyunca dünyada en uzun sürele kullanılan şehir ve başkenttir. Yeryüzündeki ilk cinayet olarak kabul edilen Kabil ile Habil olayının Şam’ın yakınlarındaki Kasyus Dağı‘nda gerçekleştiğine dair rivayetler bulunmaktadır. Yine bir rivayete göre; ahir zamanında Mehdi’nin ve İsa’nın şehir için önemli tarihi olan Emeviye Camii’sine ineceğine… Okumaya devam et Şam

suriye

Suriye: 18 milyona yakın nüfusu olan, Ortadoğu’da; Türkiye, Irak, Ürdün, Lübnan gibi ülkelere komşu olan bir devlettir. En büyük ve başkenti olan şehir Şam’dır. 1970 yılından beri Esed ailesi tarafından yönetilmektedir. Ülkede şuan iç savaş hüküm sürmektedir. Esed ve Esed karşıtı gruplar arasında sürekli savaş yaşanmaktadır. Coğrafyası: Ülkenin hemen hemen 2/3 si çöllerle kaplı olmasının… Okumaya devam et suriye

Yayım tarihi
Suriye olarak sınıflandırılmış