Tarihi TBMM

23 Nisan 1920  de 13.45 de Ankara’ya gelebilen 115 milletvekili meclis salonunda toplandı. Parlamento geleneklerine göre en yaşlı üye olan Sinop milletvekili Şerif bey Allah’ın yardımıyla milletimizin iç ve dış tam bağımsızlık içinde alın yazısının sorumluluğunu doğrudan doğruya yüklenip,kendi kendisini yönetmeye başladığını bütün dünyaya ilan ederek ,Büyük Millet Meclis’ini açmıştır.Atatür’ün tüm konuşmalarında yer aldığı şekliyle ve ilk kez 8 Şubat 1921 tarihli Bakanlar Kurulu Kararnamesinde de yazılı olarak “Türkiye Büyük Millet Meclisi”(TBMM) adı kalıcılık kazanmıştır.
Daha sonraki yıllardada bir çok tarihi olay ve konuşmalara tanıklık yapmış olan TBMM si şimdi Müze olarak kullanılmaktadır.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.