Phidias

Phidias hayatı hakkında çok bilgi olmamakla birlikte Atinalı Kharmides’in oğlu olduğu ve İO 432 yıllarında öldüğü düşünülmektedir. Daha antik çağda sunduğu tanrı heykelleriyle büyük saygınlığa ulaşmıştır. En önemli eseri 12 m uzunluğunda olan altın fildişi heykeli (resimdeki) ‘dir. Pnaios ve Kolotes ile yaptığı işbirliği ile gerçekleştirdiği ünlü zeus heykeli dünyanın yedi harikasından biri olarak bilinmektedir.