Hayat Bu..

Christchurch, Yeni Zelanda’nın 350.000’i aşan nüfusuyla Güney adasının en büyük şehridir. Yemyeşil parkları ve bahçeleriyle şehrin merkezindeki Avon Nehrinin üzerinde teknelerle yapılan gezintiler Christchurch’un başlıca turizm merkezleri arasında yer almasına neden olmuştur. Salkımsöğüt’ler altında tekne ile yapılan bu gezintiler insana işte hayat bu dedirtiyor adeta. Çözünürlük 1152×864

Sun City-Arizona-ABD

Şehir planlamanın konusu mekan,eylem alanı planlamadır. Mekanın ölçeği, ülke ve bölge düzeyinden yerel ölçeğe kadar  her türlü yerleşmeyi kapsar. Planlama kentsel işleve ya da yerleşmeyi karekterize eden sosyo-ekonomik faktörlere göre niteliğe dayalı olarakta farklılaşmaktadır; metropoller, sanayi kentleri, turizm merkezleri gibi. Bu alanlara yönelik planlama çalışmaları ise niteliklere bağlı olarak farklılaşmaktadır; kent bütünü planı,  metropolitan alan bütünü… Okumaya devam et Sun City-Arizona-ABD