Yandex.Metrica

Hz.Eyyüp Türbesi

Hz.Eyyüp; Hz.Muhammed Medineye iLk geLdiğinde onu misafir etmiş oLup üLkemizde Eyüp SuLtan oLarak biLinmektedir.668-669 yıLLarında İstanbuL kuşatmasına katıLmış ve şehit oLmuştur.Türbesinin yerini Fatih SuLtan Mehmet’in hocası Akşemsettin rüyasında görmüştür İstanbuLun fethinden sonra türbesini buraya yaptırmıştır.

Yavuz Sultan Selim

Osmanlı sultanlarının dokuzuncusu ve İslam halifelerinin yetmişdördüncüsü. Amasya’da doğdu küçük yaştan itibaren Kur’an-ı Kerim, tefsir, hadis, ve fıkıh dersleri yanında yüksek fen ilimlerini de öğrendi. Çok çevik ve zeki olup ok atmak, güreş tutmak ve kılıç kullanmak hususunda maharet sahibiydi. Arabi ve Farisi’yi mükemmel bir şekilde konuşurdu. Babası 2. Beyazid padişah olduktan sonra, askeri sevk… Okumaya devam et Yavuz Sultan Selim

2.SeLim

Osmanlı sultanlarının on birincisi ve islam halifelerinin yetmiş altıncısı. Şehzadeliğinde mükemmel bir tahsil ve terbiye gördü. Devlet idaresini ve teşkilatını iyice öğrenmesi için Anadolu’nun çeşitli yerlerine vali olarak gönderildi. Bu müddet içinde tahsiline devamla bilgi ve kültürünü artırdı. Babası Kanuni Sultan Süleyman’ın Sigetvar’ın fethi sırasında vefat etmesi üzerine Kütahyadan İstanbul’a gelerek 30 Eylül 1566’da tahta… Okumaya devam et 2.SeLim