ÖzgürLük Anıtı

ÖzgürLük anıtı, abd nin New York şehrindeki Liberty üzerinde inşa ediLmiş oLup Amerikanın simgesi haLine gelmiştir.Dünyanın en çok tanınan anıtLarından biridir.ÖzgürLük anıtı Fransa tarafından kuruLuşunun 100.yıLı oLması sebebi iLe Amerika’ya hediye edilmiştir.HeykeLin mimarı Frederic BarthoLdi’dir.

Kuğulu park

Ankara’nın simgesi durumuna gelen kuğulu park ismini, içinde bulunan kuğu’lardan almaktadır. Güzel bir dinlenme alanı olan park kuğuların zarifliğini izlerken insana daha ayrı bir zevk vermektedir. Park kışıyla meşhur Ankara’da, ressimde görüldüğü gibi nefis bir kar manzarası oluşturmuş.