HeybeLi Ada..

HeybeLi ada; İstanbuL’un Büyük adadan sonra en büyük adasıdır.ÖnceLeri bakır çıkartıLmasından doLayı bakır adını aLmış oLan ada daha sonradan heybeye benzediğinden heybeLi ada adını almıştır.DoğasıyLa temiz havasıyLa en çok ziyaret ediLen yerLerden biri oLan heybeLi ada gerçekten resimdede görüLdüğü gibi baştan çıkarıcı.. Hatta şarkısı biLe vardır.. ”Biz HeybeLide her gece mehtaba çıkardık…”