Etiket: Gülistân-ı hayâlim

  • Gülistân-ı hayâlim

    Gülistân-ı hayâlim

    “Veren bu sûret-i mevhûma revnak reng-i hüsnündür Gülistân-ı hayâlim nev-bahârım varsa sendendir” Bu vehimden doğmuş sûrete parlaklık veren, senin güzellik rengindir Hayâlimin gül bahçesi, ilkbaharım varsa sendendir Şeyh Gâlib Fotoğrafcı (Photographer): H. Ahsen Tuncay