AsLan..

KedigiLLerden etçiL, memeLi, kapLandan küçük oLmasına rağmen en güçLü yırtıcı hayvan türüdür.Hiç şüphesizki en çok korkuLan hayvanLardan bir tanesi.AvLarına ya pusu kurarLar yada kovaLarLar.GeneLde geceLeri avLanırLar ve avLanırken kükremezLer..