Etiket: Emir Dağları

  • Emir Dağları – 2

    Emir Dağları – 2

    emirdağlarında küçük bir göl, GÖLCÜK

  • Emir Dağları

    Emir Dağları

    Emir Dağları(çiçekli zirvesine bakış) Emir dağları, Afyonkarahisar İl sınırlarının doğu-kuzeydoğusunda ve Emirdağ ilçesi ile Eber Gölü arasında konumlanan sıradağlardır. Emir Dağları’nın yükseltisi genelde kuzeyden güneye gittikçe artar. Kuzeyde Hodulbaba Tepesi 1547 metre, Emirdede Tepesi 2064 metredir ve daha güneyde Başyurt Tepesi 2281 metre yükseltisi ile dağın en yüksek zirvesini oluşturur.