Kızılçam Ağacı..

Dünyada en geniş alanı Türkiye kapsar. Akdeniz ve Ege bölgelerinde geniş ormanlar kurar, Batı ve Orta Karadeniz bölgesindede bulunmaktadır. Ülkemizde 3,729.886 hektar saf kızılçam ormanı bulunmaktadır. Işığı seven bir çam türüdür. 20 my’ye kadar boylanır ve hızla büyüyebilir. Kalın ve genellikle koyu ve kızıl renkteki genç sürgünlerinden dolayı bu adı alır.