Auguste Comte…

Auguste Comte **1798-1857** Fransada doğmuştur.Mezhebi KatoLik oLan Auguste Comte sosyoLojinin babasıdır.SosyoLoji dışında Fizik, matematik, kimya, biyoloji, astronomi gibi biLimLerLede uğraşmış oLup sosyoLojiyi hepsinin üzerinde tutmuştur.SosyoLoji ismini öne süren iLk sosyologtur. ”Neden sosyoLoji diğer biLimLer gibi biLim daLı oLmasın” diyerek sosyoLojinin temeLini atmıştır..