Atlar

Atlar atgiller (equidae) familyasından memeli bir otçul hayvandır. Atı ilk evcilleştiren kavim Türklerdir. Bunun yanı sıra hala Amerikan bozkırlarında Mustang ve Altay dağlarının her iki yanında Prezevalski adı verilen yabani türleri de bulunmaktadır. En bilinen at türleri midilli, arap atı ve ingiliz atıdır. Midilliler cüsse olarak en küçükleridir ve bir koç iriliğindedir. Ayrıca atlar tek tırnaklılar grubuna da girmektedirler. Bu tırnaklarına toynak adı verilmektedir. Geviş getirmezler. İğdiş edilmiş olanlarına ise beygir denmektedir. Ortalama 40-60 yıl arası yaşayabilmektedirler.  Atlar yük ve insan taşımada, yarışlarda, cirit gibi bazı spor dallarında ve avcılıkta kullanılmaktadır. Çok cesur olan atlar ayrıca sahibine olan itaatkarlıklarıyla da bilinirler.

*Wikipediadan derlemeler yapılmıştır.

1 yorum

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.